Regulamin sklepu internetowego www.gvf.com.pl

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

GVF SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 91, 95-200 Pabianice, NIP 7312048799, REGON 361265492 numer KRS 0000553525 który jest przedsiębiorcą
zwanym dalej: „Sprzedawcą”, wprowadzają niniejszy regulamin dla sklepu internetowego gvf.com.pl, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 22zn 1 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, której ustawa przyznaje zdolność prawną , która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub zapisała się do newslettera,
 3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj.
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 6. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej gvf.com.pl oraz jej podstronach.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę , mogący być przedmiotem umowy sprzedaży . Towar powstaje w wyniku indywidualnej specyfikacji klienta ,w toku składanego zamówienia.
 8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta oznacza osobę fizyczną zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą , gdy z treści umowy umowy sprzedaży wynika ,że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru , wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej , udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną , osobę prawną ,jednostkę organizacyjną nie będącą osobom prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną , prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy towarów i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy ( Art 71 kodeksu cywilnego ) Ceny towarów są wyrażone w polskich złotych.

§ 4

 1. Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Prawidłowe korzystanie przez Klienta z Konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie wymagają włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. ZAŁOŻENIE KONTA

§ 5

 1. Założenie Konta w Sklepie wymaga zawarcia umowy o założenie Konta. W tym celu osoba, która chce założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć w zakładkę „Zaloguj się” znajdującą się w prawym górnym rogu każdej z podstron składających się na Sklep, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza (nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło do Konta). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Konto w sklepie mogą założyć osoby fizyczne, które   posiadają  pełną zdolność do czynności prawnych , osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości, którym ustawa przyznaje zdolność  prawną.
 2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 3. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na konto.
 4. Kliknięcie przycisku „Rejestracja” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie . Posiadanie konta może być wymagane  ,w celu korzystania z niektórych funkcjonalności , oraz do korzystania z ofert wymagających kodów rabatowych , lub innych promocji , które mogą być dedykowane wyłącznie dla posiadaczy konta.   
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 9 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
 7. Klient powinien starannie przechowywać dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 8. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia, o czym będzie mowa poniżej.
 9. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Możliwe jest wypowiedzenie umowy o założenie Konta, zarówno przez Klienta, jak i przez Sprzedawcę:
 11. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Klienta:
 • klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o założenie konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres  reklamacje@gvf.com.pl
 • umowa zostaje rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

12. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Sprzedawcę:

 • sprzedawca może złożyć wypowiedzenie  wówczas, gdy Sklep kończy działalność lub Klient poda w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacje o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z prawdą, w szczególności danych osobowych osób trzecich , które nie udzieliły upoważnienia do założenia konta w ich imieniu.
 • umowa o założenie Konta w Sklepie wypowiedziana przez Sprzedawcę rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

III. ZAKUPY W SKLEPIE

§ 6

 1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Zamówienia składać można:
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail: sklep@gvf.com.pl
  • za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy),
 2. Zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b. i c. można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia, o których mowa w w § 5 ust. 1 lit. a. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.
 4. Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen towarów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 7

 1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) Klient powinien wybrać interesujący go rodzaj towaru na stronie głównej Sklepu.
 2. Następnie Klient powinien wybrać interesujące go towary oraz ich ilość, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, znajdujący się przy wybranym przez Klienta towarze.
 3. Po dodaniu do koszyka towarów, jakie Klient chce kupić w Sklepie, Klient automatycznie zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Sprzedawca prosi o dokonanie weryfikacji koszyka.
 4. Towary, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów. Dokonane zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 5. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z przyznanych mu rabatów poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu kodu kuponu rabatowego, a następnie kliknięcie w przycisk „Zastosuj kupon”.
 6. Po weryfikacji koszyka Klient powinien wybrać miejsce dostawy towaru. W tym celu Klient powinien kliknąć w przycisk „Oblicz koszty wysyłki”, a następnie odpowiednio wypełnić pola formularza dostawy. Po zatwierdzeniu danych do wysyłki pojawi się informacja o kosztach dostawy. Możliwa jest aktualizacja danych do wysyłki – w tym celu należy kliknąć w przycisk: „Zmień adres”, wypełnić odpowiednio pola formularza i zatwierdzić klikając w przycisk „Zaktualizuj”.
 7. Następnie, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku, Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wskazuje dane niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, to jest: imię, nazwisko, kraj, miasto, adres dostarczenia towarów, numer telefonu, adres e-mail. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, wpisania kodu kuponu rabatowego (jeśli nie zrobił tego wcześniej), a także aktualizacji sposobu dostawy zamówienia. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.
 8. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć (patrz § 5 ust. 9) lub złożyć zamówienie bez rejestracji, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 10. Zabronione jest zamieszczanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
 11. Klient może także złożyć zamówienie najeżdżając na zakładkę „Sklep”, a następnie klikając w interesujący go rodzaj towaru. Powyższe otwiera przed Klientem możliwość złożenia zamówienia w każdy ze wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu sposób. W przypadku chęci złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) należy kliknąć przycisk „Kup teraz”. Postanowienia § 6 ust. 3-8 oraz 10 Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 12. Sprzedawca informuje, że w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia numer telefonu.

IV. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

§ 8

 1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące sposoby dostawy: DPD, Fedex, Inpost, Orlen Paczka, Poczta Polska, UPS, DHL.
 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy, oraz płatność drogą elektroniczną: Przelewy24.
 4. Koszty płatności i dostawy towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje sam Sprzedawca. Sprzedawca informuje Klienta o sposobach i kosztach dostawy przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta.

V. RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad , Sprzedawca jest odpowiedzialny względem przedsiębiorcy jeżeli towar ma wadę. Jeżeli towar ma wadę przedsiębiorca może :

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar już był wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę osunięcia wady zadać wymiany towaru na wolny od wad , albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady , oraz bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby przedsiębiorce inny sposób zaspokojenia.

Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.

Przedsiębiorca może żądać wymianu towary na wolny od wad , albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu przedsiębiorcy jeżeli doprowadzenie do towaru do zgodności z umową sprzedaży jest niemożliwie, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru przedsiębiorcy. Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku , lecz bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu oznaczonym w zdaniu pierwszym. W tym terminie przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru.

Wszelkie reklamacje związane z towarem lun realizacją umowy sprzedaży przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres siedziby sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej reklamacje@gvf.com.pl

Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonej przez przedsiębiorcę reklamacji.

VI. GWARANCJA

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
W przypadku towarów objętych gwarancją , informacja w tym zakresie każdorazowo publikowana jest na stronie sklepu.

VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 1. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

[Wada prawna przedmiotu sprzedaży]

 Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

[Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

 Przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego  zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art.  5565.  Kodeks cywilny  [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących kupującego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2  Kodeksu cywilnego dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

[Zwolnienie od odpowiedzialności]

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

[Modyfikacje odpowiedzialności]

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

[Wymiana rzeczy, usunięcie wady]

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

[Demontaż rzeczy]

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

[Obowiązek dostarczenia wadliwej rzeczy na koszt sprzedawcy do miejsca oznaczonego w umowie ]

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Zasady  stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

[Koszty wymiany lub naprawy]

 Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 kodeksy cywilnego  koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

[Obowiązek sprzedawcy przyjęcia wadliwej rzeczy]

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

[Żądanie przez kupującego będącego konsumentem wymiany rzeczy, usunięcia wady albo obniżenia ceny]

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

[Rezygnacja z następnych partii]

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

[Utrata uprawnień z tytułu rękojmi ]

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

[Ograniczenie prawa odstąpienia]

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

[Żądanie naprawienia szkody]

Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

[Zwłoka sprzedawcy z odebraniem rzeczy]

Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

[Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne. Przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy]

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

W terminach określonych wyżej 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zasady  stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

[Odpowiedzialność za wady rzeczy, których termin przydatności kończy się przed upływem dwóch lat]

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  • wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  • zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
  • zmiany formy prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej,
  • modyfikacji ścieżki zakupowej,
  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W tym celu Sprzedawca może wysłać Klientom posiadającym Konto w Sklepie lub zapisanym do newslettera wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o planowanych zmianach. Klient, który otrzymał taką wiadomość, a który nie akceptuje proponowanej treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie składając Sprzedawcy (w dowolnej formie) oświadczenie o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie. Jeżeli jednak Klient nie cofnie zgody przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas stanie się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Sprzedawca przypomina, że zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszej wysyłki newslettera.
 4. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta  wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument i przedsiębiorca z prawami konsumenta    powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą na adres ul. Warszawska 91, 95-200 Pabianice lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep@gvf.com.pl z dopiskiem odstąpienie).
 3. Konsument  i przedsiębiorca z prawami konsumenta może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Towarem jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego wysoce zindywidualizowanych potrzeb.
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient  powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument  lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta.
 2. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta   poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta   o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi.
 5. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. REKLAMACJE

§ 09

 1. Sprzedawca  informuje,  że ma obowiązek  dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Proces reklamacyjny zostaje uruchomiony od momentu wpłynięcia pisma reklamacyjnego do GVF Sp. z o.o.  na adres reklamacje@gvf.com.pl  Reklamacje rozpatrywana są na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta , oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny.
 3. Szczegółowe Prawa i obowiązki nabywców wskazane zostały w treści regulaminu w zależności od statusu nabywcy to jest konsumenta , przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta , oraz  przedsiębiorcy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pismem reklamacyjnym. 
 5. Sprzedawca zwraca się z prośbą o rozważne dokonywanie zakupów. Jednocześnie sprzedawca wskazuje, że z uwagi na charakterystykę towarów  przedmiotem reklamacji  mogą być towary co do zasady nie przerobione.  

X. ZMIANY REGULAMINU

§ 10

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  • wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  • zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
  • zmiany formy prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej,
  • modyfikacji ścieżki zakupowej,
  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W tym celu Sprzedawca może wysłać Klientom posiadającym Konto w Sklepie lub zapisanym do newslettera wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o planowanych zmianach. Klient, który otrzymał taką wiadomość, a który nie akceptuje proponowanej treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie składając Sprzedawcy (w dowolnej formie) oświadczenie o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie. Jeżeli jednak Klient nie cofnie zgody przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas stanie się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Sprzedawca przypomina, że zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszej wysyłki newslettera.
 4. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

Prowadzenie konta i Newsletter są nieodpłatne. Klient który rejestracji konta może zgłosić  sprzedawcy  żądanie osunięcia konta . W takim wypadku konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od zgłoszenia. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania klienta na szkodę sprzedawcy , w szczególności poprzez zamieszczanie treści nieprawdziwych , wprowadzających w błąd , prowadzenie działalności reklamowej  innego podmiotu lub produktu, zamieszczanie treści nie związanych z działalnością sprzedawcy , działania na szkodę innych klientów . Naruszenia przez klienta przepisów prawa i postanowień regulaminu .  

Zamieszczając treści oraz je udostępniając klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Wyrażone treści nie wyrażają poglądów sprzedawcy Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby informatyczne.

Klient  w zakresie umieszczania przez niego treści oświadcza  że :

Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych , prawa własności przemysłowej i praw pokrewnych – odpowiednio utworów , przedmiotów praw własności przemysłowej ( np. znaki towarowe ) . Umieszczenie oraz udostępnienia w ramach usług danych osobowych , wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny , dobrowolny i za wymaganą zgoda osób których dotyczą  .

Klient wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych klientów i sprzedawcę i uprawnia do ich bezpłatnego wykorzystania nieodpłatnie i zgodnie z regulaminem sklepu , wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w  ramach korzystania z usług sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganej zgody lub zezwolenia. Treści umieszczonych w złej wierze , np. celem naruszenia dóbr osobistych niezgodnych z prawem , naruszających tajemnicę lub poufność.   Treści które posiadają charakter obraźliwy , stanowiące groźbę , nawołujących  do nienawiści . Zawierających wulgaryzmy lub zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje. W przypadku otrzymania powiadomienia o naruszeniu , sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez klientów w zakresie dotyczącym korzystania z usług sprzedawcy.

Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.  

Klient wyrażą zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez sprzedawcę  umieszczonych przez niego treści w ramach strony internetowej sklepu.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Sprzedawca przypomina o zakazie dodawania w Sklepie oraz w korespondencji ze Sprzedawcą treści o charakterze bezprawnym. Zasady  Ochrona danych osobowych umieszczone są w polityce prywatności.

§ 12

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR). W razie problemów zachęcamy do skorzystania z niej.

§ 13

Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo polskie. W przypadku zaistnienia sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

§ 14

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej gvf.com.pl

KOSZYK
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.